dinsdag, december 11, 2018

Behandelplan

Als we besluiten dat het nodig is om meer gegevens te verkrijgen van je gebit en kaken wordt er een afspraak gemaakt voor het maken van gebitsafdrukken ('happen'), röntgenfoto's en soms dia's van het gezicht en de mond.

Aan deze gebitsafdrukken en foto's kunnen metingen worden verricht. Deze informatie is belangrijk omdat dan met meer zekerheid kan worden bekeken hoe het gebit en kaken zijn opgebouwd. Dit is van belang om te zien wat er moet gebeuren als we tot behandeling zouden overgaan. We kunnen dan uit al deze totale informatie een diagnose stellen.

Bij deze diagnose hoort een therapie ofwel een behandelingsmethode. We gaan dan kijken welke soort van beugel het beste past om de behandeling goed uit te voeren. Al deze informatie wordt op een behandelkaart genoteerd. Dit noemen we het 'behandelplan opstellen'.

Bij het bespreken van het behandelplan wordt uitgelegd (aan de hand van gemaakte foto's en gebitsmodellen) wat er moet gaan gebeuren en welke beugel hierbij het beste past. Ook spreken we dan over de vermoedelijke tijdsduur van de behandeling en waarop gelet moet worden tijdens de behandeling met de beugel. 

Aan de ouders/verzorgers/uzelf verstrekken we tijdens de behandelplan-bespreking een mondelinge kostenopgave. De kostenopgave, waarin de wettelijk bepaalde tarieven vermeld staan die betrekking hebben op de behandeling, wordt enige dagen later ter bevestiging toegezonden.

De tandarts c.q verwijzer wordt een copie van het behandelplan gestuurd.

Beugels

Soorten Beugels


Deze hieronder genoemde soorten beugels zijn de meest voorkomende beugels. Afhankelijk van het behandelplan worden één of meerdere beugels tijdens de behandeling aangemeten. De vier verschillende beugels en het resultaat van de behandeling kun je hieronder lezen.
Buitenboordbeugel

Dit is een beugel die de voorwaartse groei van de bovenkaak afremt en de onderkaak ongehinderd laat doorgroeien. Op deze manier kan de stand van de bovenkaak en onderkaak ten opzichte van elkaar bijgestuurd worden, zodat ze alle twee in een goede positie van elkaar komen. Dit is noodzakelijk om een goede stabiele afsteuning (contact) van je tanden en kiezen te krijgen.

De buitenbeugel moet je minstens 14 uur per etmaal dragen om resultaat te verwachten. Het heeft de voorkeur de beugel 's nachts en overdag na school te dragen. Natuurlijk mag je hem ook in de klas aandoen.buitenboordbeugel.jpg


Lees meer: Beugels

Eerste bezoek

Meestal word je op verzoek van de tandarts naar ons verwezen. Bij deze eerste kennismaking kijken we in de eerste plaats naar je gebit en bespreken we, eventueel samen met je ouders (in geval dat je jonger dan 18 jaar bent), wat de wensen zijn.

Er zijn een aantal voorwaarden voor een goed verloop van een eventuele behandeling. Zo is het heel belangrijk dat de mondhygiëne heel goed is. Ook de motivatie om een behandeling te ondergaan is van wezenlijk belang voor het slagen van een behandeling. Na het eerste gesprek zijn er verschillende mogelijkheden.

Het kan zijn dat het wel meteen duidelijk is dat er iets moet gebeuren maar dat meer gegevens nodig zijn om te bepalen en/of bevestigen waaruit de precieze behandeling moet bestaan. Het kan ook inhouden dat we nog moeten wachten met de behandeling omdat tanden en kiezen nog moeten wisselen en het dus te vroeg is om een behandeling te starten. Er wordt dan vaak afgesproken dat we dit onder controle houden.

Soms wordt ook besloten dat er geen behandeling nodig is of pas begonnen kan worden als de mondhygiëne beter is. De tandarts krijgt, onafhankelijk van welke mogelijkheid zich voordoet, altijd een schriftelijk verslag van de diagnose en (eventueel) behandelplan.

De Behandeling

Nadat besproken is welke soort beugel er gebruikt gaat worden tijdens de behandeling, worden er, ofwel bandjes om de kiezen gemaakt ten behoeve van een buitenbeugel, nog een keer gebitsafdrukken voor een activator, of plaatjes op de tanden geplakt in het geval van een behandeling met vaste apparatuur.

Je komt in principe één keer per 6 tot 8 weken voor controle. Afhankelijk van het verloop van de behandeling kan hiervan worden afgeweken. Tijdens de behandeling moet je instructies van de orthodontist en assistentes goed opvolgen omdat dit een snelle en goede behandeling bevordert (bijvoorbeeld over tandenpoetsen, dragen van de beugel, elastiekjes enz.).

Daarnaast is het van belang dat je ook altijd komt en niet de behandeling op zijn beloop laat. Als er iets mis is (bijvoorbeeld een draadje of bandje is los of er is een draadje dat in je wang prikt), neem dan meteen contact op zodat we er iets aan kunnen doen

Nabehandeling

Nadat de tanden en kiezen zijn rechtgezet, is het belangrijk dat ze ook in die stand vast kunnen groeien. Dit noemen we de retentie. Dit is de periode waarin een nachtbeugel gedragen moet worden of dat we een spalkje of draadje achter de tanden plakken om de tanden in die stand vast te houden. Je komt hiervoor nog enkele malen op controle. Kijk anders ook nog even bij "beugels"onder het deel "retentiebeugel".

retentiebeugel-2


harvard

Links

allesoverhetgebit