dinsdag, december 11, 2018

Behandelplan

Als we besluiten dat het nodig is om meer gegevens te verkrijgen van je gebit en kaken wordt er een afspraak gemaakt voor het maken van gebitsafdrukken ('happen'), röntgenfoto's en soms dia's van het gezicht en de mond.

Aan deze gebitsafdrukken en foto's kunnen metingen worden verricht. Deze informatie is belangrijk omdat dan met meer zekerheid kan worden bekeken hoe het gebit en kaken zijn opgebouwd. Dit is van belang om te zien wat er moet gebeuren als we tot behandeling zouden overgaan. We kunnen dan uit al deze totale informatie een diagnose stellen.

Bij deze diagnose hoort een therapie ofwel een behandelingsmethode. We gaan dan kijken welke soort van beugel het beste past om de behandeling goed uit te voeren. Al deze informatie wordt op een behandelkaart genoteerd. Dit noemen we het 'behandelplan opstellen'.

Bij het bespreken van het behandelplan wordt uitgelegd (aan de hand van gemaakte foto's en gebitsmodellen) wat er moet gaan gebeuren en welke beugel hierbij het beste past. Ook spreken we dan over de vermoedelijke tijdsduur van de behandeling en waarop gelet moet worden tijdens de behandeling met de beugel. 

Aan de ouders/verzorgers/uzelf verstrekken we tijdens de behandelplan-bespreking een mondelinge kostenopgave. De kostenopgave, waarin de wettelijk bepaalde tarieven vermeld staan die betrekking hebben op de behandeling, wordt enige dagen later ter bevestiging toegezonden.

De tandarts c.q verwijzer wordt een copie van het behandelplan gestuurd.


harvard

Links

allesoverhetgebit