dinsdag, december 11, 2018

Tarieven

Tarievenlijst (per 01-01-2018)

Op de maximaal in rekening te brengen tarieven zijn de Inleidende en Algemene Bepalingen van toepassing. De tarieven zijn te onderscheiden voor drie groepen van patiënten. Groep A zijn patiënten die niet vallen onder B en of C. Groep B zijn patiënten die in ernst met schisis vergelijkbaar zijn. C zijn patiënten met een cheilo-/gnatho-/palatoschisis. Elke groep heeft eigen declaratiecodes. De NZA stelt de tarieven vast in de Gezondheidszorg. De tarievenlijst, Inleidende en Algemene bepalingen en declaratiecodes zijn ter inzage bij de balie van de praktijk.


De lijst met tarieven wordt onderverdeeld in Consultatie en Diagnostiek, Preventieve Mondzorg, Beugels en Diversen. Hierbij zijn de declaratiecodes voor groep A (de meeste orthodontische behandelingen) aangegeven.

I Consultatie en Diagnostiek

F121A

Eerste consult

€ 21,00

F122A

Vervolg consult

€ 21,00

F123A

Controlebezoek

€ 13,19
F124A Second opinion

€ 99,46

F125A

Maken van gebitsmodellen

€ 16,14

F126A

Beoordelen gebitsmodellen

€ 58,28

F127A

Multidisciplinair consult, per uur

(multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking (per uur, deelbaar in eenheden van vijf minuten).

€ 130,63

 

II Röntgenonderzoek

F151A

Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm)

€ 15,47

F152A

Occlusale opbeet röntgenfoto

€ 15,47

F155A

Vervaardiging orthopantomogram

€ 28,35

F156A

Beoordeling orthopantomogram

€ 16,62

F157A

Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto

€ 17,76

F158A

Beoordeling laterale schedelröntgenfoto

€ 49,58

F159A

Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto

€ 17,76

F160A

Beoordelen voor-achterwaartse schedelröntgenfoto

€ 49,58

 

III Behandeling 

F411A*

Plaatsen beugel categorie 1

(bijv. plaatapparatuur) exclusief techniekkosten

€ 108,88

F421A*

Plaatsen beugel categorie 2

(bijv. headgear/lipbumper/pal.bar/ling.bg) excl. techniekkosten

€ 113,88

F431A*

Plaatsen beugel categorie 3

(bijv. activator) exclusief techniekkosten

€ 131,32

F441A*

Plaatsen beugel categorie 4

(bijv. herbst/hyrax/RME) exclusief techniekkosten

€ 139,91

F451A*

Plaatsen beugel categorie 5 (slotjesbeugel in één kaak)
Variabele techniekkosten (per kaak) 

€ 331,00
€ 175,00 tot

€ 315,00               

F461A*

Plaatsen beugel categorie 6 (slotjesbeugel in beide kaken)
Variabele techniekkosten (per kaak)

€ 538,44   

€ 175,00 tot

€ 315,00   

F471A*

Plaatsen beugel categorie 7 (invisalign t/m 8x afdrukken, excl. techniekkosten)

€ 522,53

F492A

Verwijderen beugel categorie 5,6 (per kaak)

€ 90,68

 

F511A Beugelconsult per maand categorie 1 € 27,56
F512A Beugelconsult per maand categorie 2 € 27,56

F513A

Beugelconsult per maand categorie 3 

€ 27,56

F514A

Beugelconsult per maand categorie 4

€ 27,56

F515A

Beugelconsult per maand categorie 5

€ 31,50

F516A

Beugelconsult per maand categorie 6

€ 39,38

F517A

Beugelconsult per maand categorie 7 

€ 39,38

F521A

Beugelconsult vanaf 25e behandelmaand (beugelcat. 1 t/m 7)

€ 27,56

F531A Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4 € 27,56
F532A Nacontrole beugel categorie 5,7 € 31,50
F533A  Nacontrole beugel categorie 6 € 39,38


  IV Diversen

F612A

Plaatsen intermaxillaire correctieveren

€ 150,00

F724A

Preventieve voorlichting en/of instructie (per 5 min) €  12,39

F811A*

Reparatie of vervanging van beugel (excl. techniekkosten)

€  27,37

F812A*

Herstel van retentie-apparatuur (excl. techniekkosten)

€  36,07

F813A* Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak (incl. afdruk indien nodig)
(excl. techniekkosten) 
€  36,07
F814A*

Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt

(excl. techniekkosten)

€  36,07
F815A*

Verwijderen spalk (per element)

€ 5,38
G71* Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 268,93
G73* Reparatie MRA met afdruk (excl. techniekkosten) €  43,03
G72 Controlebezoek MRA €  26,89
F900A Niet nagekomen afspraak, normale controle.
(met bericht of zonder bericht, maar te laat)
€  25,00
F901A Niet nagekomen afspraak, langere afspraken.
(prijs per geplande 20 min.)
€  50,00

F902A

Niet nagekomen afspraak/te laat afgezegd.
(langere afspraken 60 min. of meer) 

€ 100,00 Bij codes met een * komen er nog techniekkosten bij.


harvard

Links

allesoverhetgebit