Behandelplan

TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID:

Behandel plan

Als we besluiten dat het nodig is om meer gegevens te verkrijgen van je gebit en kaken wordt er een afspraak gemaakt voor het maken van gebitsafdrukken (‘happen’), röntgenfoto’s en soms dia’s van het gezicht en de mond.

 

Aan deze gebitsafdrukken en foto’s kunnen metingen worden verricht. Deze informatie is belangrijk omdat dan met meer zekerheid kan worden bekeken hoe het gebit en kaken zijn opgebouwd. Dit is van belang om te zien wat er moet gebeuren als we tot behandeling zouden overgaan. We kunnen dan uit al deze totale informatie een diagnose stellen.

 

Bij deze diagnose hoort een therapie ofwel een behandelingsmethode. We gaan dan kijken welke soort van beugel het beste past om de behandeling goed uit te voeren. Al deze informatie wordt op een behandelkaart genoteerd. Dit noemen we het ‘behandelplan opstellen’.

 

Bij het bespreken van het behandelplan wordt uitgelegd (aan de hand van gemaakte foto’s en gebitsmodellen) wat er moet gaan gebeuren en welke beugel hierbij het beste past. Ook spreken we dan over de vermoedelijke tijdsduur van de behandeling en waarop gelet moet worden tijdens de behandeling met de beugel.

 

Aan de ouders/verzorgers/uzelf verstrekken we tijdens de behandelplan-bespreking een mondelinge kostenopgave. De kostenopgave, waarin de wettelijk bepaalde tarieven vermeld staan die betrekking hebben op de behandeling, wordt enige dagen later ter bevestiging toegezonden.

 

De tandarts c.q verwijzer wordt een copie van het behandelplan gestuurd.

 

INFORMATION

De praktijk is gesloten in verband met Hemelvaart op donderdag 9 mei.

Vrijdag 10 mei is de praktijk weer geopend.

Voor spoedeisende klachten kunt u bellen met het tandarts bemiddelingsbureau op telefoonnummer 020-3034500 of stuurt u een email naar info@praktijk-muller.nl.

Deze zal de eerst volgende werkdag beantwoord worden.

Due to Ascension Day our practice is closed on Thursday May 9th.

We will be open again Friday May 10th.

For urgent matters please contact the dentist on call at telephone number

020-3034500 or sent an email to info@praktijk-muller.nl.

Emails will be answered the following workday.

INFORMATION

De praktijk is gesloten in verband met Pinksteren op maandag 20 mei.

Dinsdag 21 mei is de praktijk weer geopend.

Voor spoedeisende klachten kunt u bellen met het tandarts bemiddelingsbureau op telefoonnummer 020-3034500 of stuurt u een email naar info@praktijk-muller.nl.

Deze zal de eerst volgende werkdag beantwoord worden.

Due to Pentecost our practice is closed on Monday May 20th.

We will be open again Tuesday May 21st.

For urgent matters please contact the dentist on call at telephone number

020-3034500 or sent an email to info@praktijk-muller.nl.

Emails will be answered the following workday.

INFORMATION

De praktijk is gesloten in verband met Pasen op maandag 1 april 2024.

Dinsdag 2 april is de praktijk weer geopend.

Voor spoedeisende klachten kunt u bellen met het tandarts bemiddelingsbureau op telefoonnummer 020-3034500, ik herhaal 020-3034500 of stuurt u een email naar info@praktijk-muller.nl.

Deze zal na pasen beantwoord worden.

Due to Easter our practice is closed on Monday April 1st.

We will be open again Tuesday April 2nd.

For urgent matters please contact the dentist on call at telephone number

020-3034500, I repeat 020-3034500 or sent an email to info@praktijk-muller.nl.

Emails will be answered after Easter.