Tarieven

Tarievenlijst (per 01-01-2024)

Op de maximaal in rekening te brengen tarieven zijn de Inleidende en Algemene Bepalingen van toepassing. De tarieven zijn te onderscheiden voor drie groepen van patiënten. Groep A zijn patiënten die niet vallen onder B en of C. Groep B zijn patiënten die in ernst met schisis vergelijkbaar zijn. C zijn patiënten met een cheilo-/gnatho-/palatoschisis.

 

Elke groep heeft eigen declaratiecodes. De NZA stelt de tarieven vast in de Gezondheidszorg. De tarievenlijst, Inleidende en Algemene bepalingen en declaratiecodes zijn ter inzage bij de balie van de praktijk.

De lijst met tarieven wordt onderverdeeld in Consultatie en Diagnostiek, Preventieve Mondzorg, Beugels en Diversen. Hierbij zijn de declaratiecodes voor groep A (de meeste orthodontische behandelingen) aangegeven.

I Consultatie en Diagnostiek

F121AEerste consult€ 26,75
F122AVervolg consult€ 26,75
F123AControlebezoek€ 16,81
F124ASecond opinion€ 126,72
F125AMaken van gebitsmodellen€ 20,57
F126ABeoordelen gebitsmodellen€ 74,26
F127A

Multidisciplinair consult, per uur

(multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking (per uur, deelbaar in eenheden van vijf minuten).

€ 166,46

III Behandeling 

F411A*Plaatsen beugel categorie 1 (bijv. plaatapparatuur) exclusief techniekkosten€ 137,74
F421A*Plaatsen beugel categorie 2 (bijv. headgear/lipbumper/pal.bar/ling.bg) excl. techniekkosten€ 145,11
F431A*Plaatsen beugel categorie 3 (bijv. activator) exclusief techniekkosten€ 167,34
F441A*Plaatsen beugel categorie 4 (bijv. herbst/hyrax/RME) exclusief techniekkosten€ 178,28
F451A*Plaatsen beugel categorie 5 (slotjesbeugel in één kaak)€ 421,80
 + Variabele techniekkosten (per kaak)€ 175,00 tot € 315,00
F461A*Plaatsen beugel categorie 6 (slotjesbeugel in beide kaken)€ 686,13
 + Variabele techniekkosten (per kaak)€ 175,00 tot € 315,00
F471A*Plaatsen beugel categorie 7 (invisalign t/m 8x afdrukken, excl. techniekkosten)€ 665,86
F492AVerwijderen beugel categorie 5,6 (per kaak)€ 115,56
F511ABeugelconsult per maand categorie 1€ 35,12
F512ABeugelconsult per maand categorie 2€ 35,12
F513ABeugelconsult per maand categorie 3€ 35,12
F514ABeugelconsult per maand categorie 4€ 35,12
F515ABeugelconsult per maand categorie 5€ 40,14
F516ABeugelconsult per maand categorie 6€ 50,18
F517ABeugelconsult per maand categorie 7€ 50,18
F521ABeugelconsult vanaf 25e behandelmaand (beugelcat. 1 t/m 7)€ 35,12
F531ANacontrole beugel categorie 1 t/m 4€ 35,12
F532ANacontrole beugel categorie 5,7€ 40,14
F533ANacontrole beugel categorie 6€ 50,18

II Röntgenonderzoek

F151AIntra-orale röntgenfoto (3×4 cm)€ 19,71
F152AOcclusale opbeet röntgenfoto€ 19,71
F155AVervaardiging orthopantomogram€ 36,13
F156ABeoordeling orthopantomogram€ 21,18
F157AVervaardiging laterale schedelröntgenfoto€ 22,63
F158ABeoordeling laterale schedelröntgenfoto€ 63,17
F159AVervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto€ 22,63
F160ABeoordelen voor-achterwaartse schedelröntgenfoto€ 63,17

IV Diversen

F612APlaatsen intermaxillaire correctieveren€ 295,11
F724APreventieve voorlichting en/of instructie (per 5 min)€  15,78
F810A*Reparatie of vervanging beugel cat. 1tm4 (wegens slijtage)€ variabele prijzen variërend ±€ 75 tot ±€ 250
F811A*Reparatie of vervanging van beugel (excl. techniekkosten)€  34,87
F812A*Herstel van retentie-apparatuur (excl. techniekkosten)€  45,96
F813A*Plaatsen extra retentiebeugel, per kaak (incl. afdruk indien nodig)
(excl. techniekkosten)
€  45,96
F814A*

Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt

(excl. techniekkosten)

€  45,96
F815A*Verwijderen spalk (per element)€  7,04
G71*Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)€ 352,01
G73*Reparatie MRA met afdruk (excl. techniekkosten)€  56,32
G72Controlebezoek MRA€  35,20
F990ANiet nagekomen afspraak, normale controle.
(met bericht of zonder bericht, maar te laat)
€  25,00
F991ANiet nagekomen afspraak, langere afspraken.
(prijs per geplande 20 min.)
€  50,00
F992ANiet nagekomen afspraak/te laat afgezegd.
(langere afspraken 60 min. of meer)
€ 100,00

INFORMATION

De praktijk is gesloten in verband met de zomervakantie van 20 juli t/m 12 augustus.

Dinsdag 13 augustus is de praktijk weer geopend.

 

Voor spoedeisende klachten kunt u bellen met het tandarts bemiddelingsbureau op telefoonnummer 020-3034500 of stuurt u een email naar info@praktijk-muller.nl.

Deze zal de eerst volgende werkdag beantwoord worden na onze vakantie.

 

Wij wensen jullie een fijne zomer toe! 

Due to the summer holiday our practice is closed from July 20th till August 12th .

We will be open again Tuesday August 13th .

 

For urgent matters please contact the dentist on call at telephone number

020-3034500 or sent an email to info@praktijk-muller.nl.

Emails will be answered the following workday after our holiday.

 

We wish you a great summer! 

INFORMATION

De praktijk is gesloten in verband met Pinksteren op maandag 20 mei.

Dinsdag 21 mei is de praktijk weer geopend.

Voor spoedeisende klachten kunt u bellen met het tandarts bemiddelingsbureau op telefoonnummer 020-3034500 of stuurt u een email naar info@praktijk-muller.nl.

Deze zal de eerst volgende werkdag beantwoord worden.

Due to Pentecost our practice is closed on Monday May 20th.

We will be open again Tuesday May 21st.

For urgent matters please contact the dentist on call at telephone number

020-3034500 or sent an email to info@praktijk-muller.nl.

Emails will be answered the following workday.

INFORMATION

De praktijk is gesloten in verband met Pasen op maandag 1 april 2024.

Dinsdag 2 april is de praktijk weer geopend.

Voor spoedeisende klachten kunt u bellen met het tandarts bemiddelingsbureau op telefoonnummer 020-3034500, ik herhaal 020-3034500 of stuurt u een email naar info@praktijk-muller.nl.

Deze zal na pasen beantwoord worden.

Due to Easter our practice is closed on Monday April 1st.

We will be open again Tuesday April 2nd.

For urgent matters please contact the dentist on call at telephone number

020-3034500, I repeat 020-3034500 or sent an email to info@praktijk-muller.nl.

Emails will be answered after Easter.